chameleonfilm


Priamo k obsahu stránok

IL CAD žsr

Dokumentárne filmy

9. 6. 2011 - EURÓPSKY DEŇ BEZPEČNOSTI NA ŽELEZNIČNÝCH PRIECESTIACH NA SLOVENSKU


Železnice Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Železničnou políciou, Policajným zborom SR, Záchrannou a dopravnou zdravotníckou službou Bratislava, Operačným strediskom leteckej záchrannej služby, Hasičským a záchranným útvarom hlavného mesta SR Bratislavy a Závodom protipožiarnej ochrany železníc sa spoločne zapojili do Európskeho dňa bezpečnosti na železničných priecestiach. Záštitu nad celou akciou prevzal minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Figeľ.

V spolupráci s našou spoločnosťou vznikol zaujímavý krátky spot o rizikách, ktoré sa nás bezprostredne týkajú a stretávame sa s nimi denne.


Naspäť k obsahu stránky | Naspäť k základnému menu