chameleonfilm


Priamo k obsahu stránok

Magda Kmetková

Profil

Magda Kmeťková

scenáristka, dramaturgička, strihačkaPočas gymnaziálnych štúdií sa stala absolútnou víťazkou najvýznamnejších celoštátnych literárnych súťaží ( napr. L. Novomeského, M. Kudeříkovej, Jašíkove Kysuce, Akademický Prešov ) a externou spolupracovníčkou niekoľkých printových médií ( Smena, Smena na nedeľu a Sme). Pravidelne spolupracovala ako literátka a kritička s časopismi Dotyky, Slovenské pohľady a Romboid. Naďalej publikuje v printových a internetových médiach.
Po štyroch semestroch na Filozofickej fakulte UK Bratislava ( odbory slovenský jazyk - dejepis, žurnalistika ) absolvovala bakalárske štúdium divadelnej vedy na VŠMU a v roku 2000 ukončila magisterské štúdium filmovej a televíznej scenáristiky a dramaturgie na VŠMU v Bratislave.
Ešte ako študentka pracovala v prvej slovenskej reklamnej agentúre GGK a po ukončení štúdia dva roky ako redaktorka v oddelení upútaviek TV Markíza.
Od roku 2002 pracuje ako scenáristka, dramaturgička a strihačka v slobodnom povolaní.
V poslednom čase pripravovala ako scenáristka pre STV dokumentárny cyklus Záhady.sk, detskú reláciu Si v obraze? a reláciu pre najmenších Fidlibum.
V roku 2008 bol podľa jej scenára natočený celovečerný rodinný film Chuť leta ( Brngalky ), ktorý bol v STV úspešne odpremiérovaný v júni 2009.
Momentálne intenzívne pracuje na príprave prvej fázy dlhodobého časozberného dokumentárneho cyklu Indigová generácia, ktorá bude odvysielaná v STV.
Pracuje aj na vývoji projektu Čmarigance - komediálny kinofilm pre deti, na seriálovom príbehu Školička pod lipou, kinofilme Zlaté jabĺčka a na dokumentárnom vzdelávacom cykle pre deti História inak.


Naspäť k obsahu stránky | Naspäť k základnému menu