chameleonfilm


Priamo k obsahu stránok

Príbehy tajomného muža

Hrané filmy

Príbehy tajomného muža


Námet, scenár: Magda Kmeťková
Réžia: Dušan Deák


Kultový televízny projekt, venovaný mysterióznym,
paranormálnym , ezoterickým a iným záhadám nášho sveta.
Filmársky pôvabne a
profesionálne spracovaný cyklus krátkych zimomriavkových poviedkových filmov, scenáristicky inšpirovaných autentickými príbehmi podľa „bakalárskeho“ princípu.

Paranormálne javy, najrôznejšie mystériozné, ezoterické a
iné záhady nášho sveta sú všade okolo nás. Či si ich chceme pripustiť, alebo nie, ani zďaleka nejde o bizarné, poverčivosťou, či predsudkami zaprášené relikty transcendentálnej minulosti, ale aj o prirodzenú súčasť nášho života. Nazývame tak totiž bežne všetky skutočnosti, pre ktoré nie je zatiaľ známe racionálne vysvetlenie.

Paranormálne javy sú často pre svoju mohutnú iracionálnu zložku kontroverznou témou. Možno práve pre svoju kontraverznosť tieto príbehy vždy pútajú divácku pozornosť, rozprúdia živé diskusie a
sú spravidla divácky veľmi úspešné.

Rozprávačom a zjednocujúcim prvkom našich príbehov je Tajomný muž – herec Branislav Deák. Trochu božský, trochu diabolský sprievodca, priateľská tajomná bytosť s
nadhľadom, humorom a láskavým pochopením „ bytostí z iného sveta“ k človečenstvu sa tak stane našim erudovaným prievozníkom po svete mystérioznych, paranormálnych a ezoterických javov, príbehov a udalostí. Tajomný muž je nielen rozprávačom všetkých príbehov, ale v kľúčových momentoch do nich zimomriavkovo zázračne priamo vstupuje ako „živý svedok“, či dokonca aktívny posúvateľ deja.

V súčasnosti projekt prešiel vývojom a pripravuje sa natočenie pilotného dielu cyklu.

Úlohu Tajomného muža prijal obľúbený herec Branislav Deák


Podmenu


Naspäť k obsahu stránky | Naspäť k základnému menu