chameleonfilm


Priamo k obsahu stránok

Indigová generácia

Tvorba pre deti a mládež

Indigová generácia

cyklus časozberných dokumentárnych filmov o deťoch pre deti


Námet: Magda Kmeťková, Roman Hraník
Scenár: Magda Kmeťková
Réžia: Roman Hraník


Projekt Indigová generácia je unikátna časozberná, tématicky širokospektrálna ľudská, historická, sociologická, zemepisná, psychologická a filozofická dokumentárna výpoveď o dobe a spoločnosti stvárnená cez konkrétne celoživotné ľudské osudy generácie narodenej na prelome tisícročí na Slovensku.

Prvá fáza projektu sa venuje rôznorodým podobám detstva a adolescencie Indigovej generácie na Slovensku. Vekové rozpätie jej predstaviteľov je v súčasnosti 6-22 rokov. Jednotlivé časti projektu budú obsahovať dva základné časozbery, prvý z rokov 2006-2009, druhý z roku 2011 a príležitostné časozbery natočené pri dôležitých životných udalostiach našej Indigovej generácie.

Autor ústrednej piesne projektu je „profesor Indigo“, spevák, textár a fotograf Peter Nagy.

Plánovaná televízna premiéra: január 2013Na
časťť produkcie projektu sme získali sponzorskú dotáciu od Občianskeho združenia Partnershipfirst.

Audiovizuálny fond SR udelil projektu dotáciu vo výške 10 000 Euro.


V súčasnosti prebieha ponukové konanie na koprodukciu projektu s RTVS.


Kontaktná osoba pre projekt / teamleader projektu Indigová generácia:

Mgr. art. Magdaléna Kmeťková, 0903 258 204, e-mail
: kmetkovamagda@gmail.com


Naspäť k obsahu stránky | Naspäť k základnému menu